Med 32 år i branschen har vi en unik erfarenhet och kunskap om dels datorer men även olika företags behov av datorkraft.
Vi kan erbjuda kompetens på allt från våra egna Xway datorer eller märkesdatorer över nätverk till mjukvarusupport.

  

OBS!
Vi har bytt lokaler

Nu mera finns vi på:
Göteborgsvägen 94 i Älvängen.
(Samma hus som ALE Kuriren)

Vi har samma telefon och faxnummer
' 0303 74 65 50
7
0303 74 65 51
*
info@xwaysystem.com